فرم ویزای توریستی انگلیس

صفحه 1 از 9

اطلاعات شخصی

(لطفا تمامی گزینه ها به لاتین و تاریخ ها به میلادی نوشته شوند)
چه مدت در این آدرس ساکن هستید؟

اطلاعات پاسپورت فعلی خود را با دقت وارد کنید!

اطلاعات پاسپورت قبلی خود را با دقت وارد کنید!

اطلاعات پاسپورت قبلی خود را با دقت وارد کنید!

(لطفا تمامی گزینه ها به لاتین و تاریخ ها به میلادی نوشته شوند)
لطفا مشخصات مربوط به محل کار خود را به لاتین وارد نمایید.

شغل شما

جزئیات شغل آزاد

سایر درآمدها و پس انداز

سایر درآمدهای منظم

پس انداز

کمک  هزینه سفر شما

کمک بیشتر برای هزینه سفر شما

تاریخ برنامه ریزی شده برای سفر به انگلیس

فعالیت های شما

اطلاعات بیشتر در مورد هدف اصلی بازدید شما و هر چیز دیگری که شما قصد دارید در سفر خود انجام دهید.

افرادی که به لحاظ مالی به شما وابسته هستند

آیا کسی به شما برای حمایت مالی متکی است؟
شامل کسانی که با شما مسافرت می کنند و یا کسانی که در این سفر همراه شما نیستند. (ضروری) شامل موارد زیر باشد: فرزندان زیر 18 سال
 • فرزندان بالای 18 سال که در خانه با شما زندگی می کنند
 • کودکانی که به غیر از فرزندان خودتان که سرپرستیشان را بعهده دارید
 • بستگان قدیم که برای مسکن یا پشتیبانی دیگری به شما نیاز دارند

مشخصات والدین

برای تکمیل این قسمت با خویشاوند خود تماس گرفته و اطلاعات دقیق و صحیح را وارد کنید.

در مورد وضعیت آنها در انگلستان توضیح دهید، از جمله:
 • آنها منتظر تصمیم گیری در مورد ویزا هستند
 • آنها از کنترل مهاجرت معاف هستند
 • آنها به صورت قانونی در انگلستان نیستند

برای تکمیل این قسمت با خویشاوند خود تماس گرفته و اطلاعات دقیق و صحیح را وارد کنید.

در مورد وضعیت آنها در انگلستان توضیح دهید، از جمله:
 • آنها منتظر تصمیم گیری در مورد ویزا هستند
 • آنها از کنترل مهاجرت معاف هستند
 • آنها به صورت قانونی در انگلستان نیستند

برای تکمیل این قسمت با خویشاوند خود تماس گرفته و اطلاعات دقیق و صحیح را وارد کنید.

در مورد وضعیت آنها در انگلستان توضیح دهید، از جمله:
 • آنها منتظر تصمیم گیری در مورد ویزا هستند
 • آنها از کنترل مهاجرت معاف هستند
 • آنها به صورت قانونی در انگلستان نیستند

برای تکمیل این قسمت با خویشاوند خود تماس گرفته و اطلاعات دقیق و صحیح را وارد کنید.

در مورد وضعیت آنها در انگلستان توضیح دهید، از جمله:
 • آنها منتظر تصمیم گیری در مورد ویزا هستند
 • آنها از کنترل مهاجرت معاف هستند
 • آنها به صورت قانونی در انگلستان نیستند
لطفا مشخصات مربوط به محل اقامت خود در انگلستان را (مطابق دعوت نامه یا رزواسیون هتل)  وارد نمایید.

تاریخ برنامه ریزی شده برای اقامت در انگلیس

تاریخ برنامه ریزی شده برای اقامت در انگلیس

لطفا مشخصات مربوط به محل اقامت خود در انگلستان را (مطابق دعوت نامه یا رزواسیون هتل)  وارد نمایید.

تاریخ برنامه ریزی شده برای اقامت در انگلیس

اطلاعات مربوط به سفر خود را وارد کنید:

اطلاعات مربوط  به 2 سفر اخیر خود را وارد کنید:

در ده سال اخیر چند بار به کشورهای زیر سفر کرده اید؟

 • آمریکا
 • استرالیا
 • نیوزلند
 • کانادا
 • حوزه ی شینگن

اطلاعات مربوط به سفر خود را وارد کنید:

اطلاعات مربوط  به 2 سفر اخیر خود را وارد کنید:

اطلاعات مربوط به سفر های خود را وارد کنید:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

 • محکومیت جنایی
 • مجازات برای جرم رانندگی، به عنوان مثال سرعت غیرمجاز یا نداشتن بیمه
 • دستگیری یا اتهاماتی که در حال حاضر در آن قرار دارد یا در انتظار محاکمه است
 • احتیاط، هشدار، اخاذی یا مجازات دیگر
 • یک دادگاه مدنی علیه شما، به عنوان مثال برای عدم پرداخت بدهی، رسیدگی به ورشکستگی و رفتار ضد اجتماعی
 • مجازات مدنی تحت قانون مهاجرت انگلستان صادر شد

اطلاعات اضافی در مورد درخواست شما

اگر شما نیاز به اضافه کردن اطلاعات بیشتر در مورد درخواست خود دارید، می توانید آن را اینجا بنویسید. اگر نمیخواهید هیچ اطلاعاتی اضافه کنید، روی دکمه «ارسال» کلیک کنید.