فرآیند درخواست ویزا با توجه به شرایط هر فرد ممکن است پیچیده و یا ساده باشد. این فرآیند ممکن است با ارائه نامناسب مدارک به رد درخواست شما منتهی شود. بنابراین در صورتی که از تجربه کافی برخوردار نیستید بهتر است مانند هر کاری، از افراد مطلع پرس و جو کنید.

اگر در خصوص نحوه اقدام برای دریافت ویزا نیاز به اطلاعات دارید می‌توانید از ما سوال کنید.

پیشنهاد می‌کنیم ابتدا فرم ارزیابی ویزا را پر کنید و سپس منتظر تماس ما باشید.


چرا درخواست ویزای انگلیس من رد شده؟

همچنین اگر ویزای شما ریجکت/Refuse شده، می‌توانید آن را برای ما بفرستید تا در مورد نحوه اقدام مجدد به شما پیشنهاداتی ارائه دهیم. در این صورت لطفا برگه Refusal خود را برای ما بفرستید و منتظر تماس ما باشید.