شرایط اخذ ویزای توریستی

فرم زیر برای کمک به ما و شما ساخته شده است! هرچه بهتر آن را پر کنید ما هم سریعتر شرایط شما را بررسی می‌کنیم.

مشخصات فردی
مشخصات مالی شما
مشخصات مالی همسر
مشخصات سفر

در این مجموعه درخواست های پناهندگی (ONE WAY) مورد بررسی قرار نمیگیرد!

در 10 سال گذشته...
لطفا فقط نام کشورهایی که از آنها ویزا دریافت کرده اید را بنویسید

چنانچه تمایل دارید اطلاعات بیشتری درباره خود بنویسید از این قسمت استفاده کنید


در صورت مناسب بودن شرایط شما برای اخذ ویزا، با شما تماس میگیریم.

عدم تماس با شما به منزله این است که ما نمی‌توانیم در این خصوص اقدام کنیم.