فرم ارزیابی درخواست ویزا

شرایط اخذ ویزای توریستی

  • متقاضیان ویزای توریستی باید اثبات کنند که در زمان معین شده خاک کشور مقصد را ترک خواهند (به زبان ساده‌تر قصد درخواست پناهندگی ندارند)
  • متقاضیان ویزای توریستی باید اثبات کنند که از درآمد کافی برای زندگی راحت در ایران برخوردار هستند.
  • متقاضیان ویزای توریستی باید اثبات کنند که خودشان یا دعوت کننده توان مالی کافی برای پرداخت هزینه های سفر و در طول مدت سفر را دارند.

فرم زیر برای کمک به ما و شما ساخته شده است! هرچه بهتر آن را پر کنید ما هم سریعتر شرایط شما را بررسی می‌کنیم.

[quform id=”1″ name=”Canada Assessment”]

در صورت مناسب بودن شرایط شما برای اخذ ویزا، با شما تماس میگیریم.

عدم تماس با شما به منزله این است که ما نمی‌توانیم در این خصوص اقدام کنیم.